Fakta & verktyg

Aveslindex för de svenska köttraserna
Anna Näsholm, SLU

Geners effekter på köttkvalitet, tillväxt och slaktkroppsegenskaper hos svenska köttraser
Marie Ekerljung, SLU

Procenttabell avelsvärde (PDF)

Beräkning av korrigerad 150-dagarsvikt (excel)

Klövform och klövsjukdomar hos intensivt uppfödda köttrastjurar
Martin Björkroths examensarbete, veterinärprogrammet, med utgångspunkt från klövdokumentationen på Gismestad omgång 06/07.

Andrologisk undersökning av unga individprövade köttrastjurar – med särskild fokus på pungomkrets
Pernilla Lindberg, SLU examensarbete, veterinärprogrammet, om testiklar på prövningstjurarna.