RED DOLPHIN AV HÖGANÄS 
Angus
F: 6076
RED ZANTOS AV FOGDEGÅRDEN
FF: 236
RED VIKTOR AV FRISKATORPET
FM: 5001
RED BAYSHORE AV FOGDEGÅRDEN ET
M: 5200
RED DYNA NELLIE AV HÖGANÄS
MF: 1373
LANCASTER
MM: 4894
RED DYNA NELLIE AV HÖGANÄS

Födelsedatum: 2022-01-18
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 309
Korr 365D-vikt: 
T-tal: 
P-tal: 

Informationsblad
 
AvelsvärdenSäkerhet
Födelsevikt, maternell9433 %
Födelsevikt, direkt9872 %
200 d-vikt, maternell10934 %
200 d-vikt, direkt11662 %
365 d-vikt, direkt10051 %
Tillväxt, total10853 %
 
Formklass10816 %
Fettgrupp10417 %
Slaktkroppstillväxt11024 %
 
Kalvningar, maternell10924 %
Kalvningar, direkt9667 %
 
Modersindex11230 %
Produktionsindex10922 %
Födelseindex9667 %
Avelsindex+ 1046 %
 

Uppfödare:
Åkersdal Drift Ab
Mejerivägen 19-34
26391 Höganäs
Tel: 0705-34 81 04
E-post: Ab@akersdal.se