HAGALUNDS MORITZ 
Hereford
F: 6374
ORIGO ENFORCER
FF: 1940
MOESKAER SAMSON 1480
FM: 1255
ORIGO MADAM
M: 642
OFELIA AV HAGALUND
MF: 3531
CATO AV SVARTSJÖ T112
MM: 567
OFELIA AV HAGALUND

Födelsedatum: 2022-02-25
Korr födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 323
Korr 365D-vikt: 
T-tal: 
P-tal: 

Informationsblad
 
AvelsvärdenSäkerhet
Födelsevikt, maternell9241 %
Födelsevikt, direkt10872 %
200 d-vikt, maternell11442 %
200 d-vikt, direkt10862 %
365 d-vikt, direkt10449 %
Tillväxt, total10652 %
 
Formklass11226 %
Fettgrupp10427 %
Slaktkroppstillväxt10633 %
 
Kalvningar, maternell11327 %
Kalvningar, direkt9740 %
 
Modersindex11339 %
Produktionsindex10931 %
Födelseindex9740 %
Avelsindex+ 1234 %
 

Uppfödare:
Magnus Johansson
Hollstorp Hagalund
35591 Växjö
Tel: 0768-303600
E-post: Magnusck@telia.com
Hemsida: http://www.hagalundhereford.se