IOR AV ONSLUNDA 
Hereford
F: 113
ERIK AV KVARNDAMMEN T111
FF: 1687
MOESKAER CROSSFIRE 1474
FM: 83
FORTUNATE AV KVARNDAMMEN
M: 451
F.GOLDILOCKS AV ONSLUNDA
MF: 5288
BAILEYS AV ONSLUNDA
MM: 410
D.GOLDILOCKS AV ONSLUNDA

Födelsedatum: 2022-01-01
Korr födelsevikt: 39
Korr 200D-vikt: 339
Korr 365D-vikt: 
T-tal: 
P-tal: 

Informationsblad
 
AvelsvärdenSäkerhet
Födelsevikt, maternell9237 %
Födelsevikt, direkt8473 %
200 d-vikt, maternell10839 %
200 d-vikt, direkt11963 %
365 d-vikt, direkt11553 %
Tillväxt, total11755 %
 
Formklass11530 %
Fettgrupp10731 %
Slaktkroppstillväxt11337 %
 
Kalvningar, maternell9927 %
Kalvningar, direkt11253 %
 
Modersindex10537 %
Produktionsindex11636 %
Födelseindex11253 %
Avelsindex+ 1640 %
 

Uppfödare:
Patrik Karlsson
Onslunda 31:118
27395 Tomelilla
Tel: 0417-301 50, 070-544 68 81
Fax: 0417-301 49
E-post: Karlssonp68@outlook.com