FELIX AV ÅBUEN 
Simmental
F: 7838
CHAPLIN AV FALL T104
FF: 1976
GULLI AV STUSTAD P
FM: 1282
S ISA AV FALL
M: 1290
ARIANE AV ÅBUEN
MF: 7280
UNICORN AV STENHAMMAR T105
MM: 1149
ARIANE AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2022-01-16
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 348
Korr 365D-vikt: 
T-tal: 
P-tal: 

Informationsblad
 
AvelsvärdenSäkerhet
Födelsevikt, maternell9340 %
Födelsevikt, direkt9074 %
200 d-vikt, maternell10341 %
200 d-vikt, direkt10766 %
365 d-vikt, direkt10351 %
Tillväxt, total10555 %
 
Formklass9835 %
Fettgrupp10935 %
Slaktkroppstillväxt10338 %
 
Kalvningar, maternell10631 %
Kalvningar, direkt10473 %
 
Modersindex10633 %
Produktionsindex10036 %
Födelseindex10473 %
Avelsindex+ 449 %
 

Uppfödare:
Svensson Christer
Åbuen Simmental
28023 Hästveda
Tel: 0451-30802
Fax: 0451-308 02
E-post: Abuen.simmental@gmail.com