120912

Ingen vanlig vägningslista

På grund av tekniska problem finns ingen vägningslista i "vanligt" format när du klickar i listen till vänster. Samma information finns i stället i pdf-format när du klickar på texten "Startvägning grupp 1" här i nyhetlisten. Välkommen till en ny prövningsomgång!