120912

Teckna tilläggsförsäkring

Kom ihåg möjligheten att tilläggsförsäkra dina prövningstjurar. Försäkringen tecknas genom direktkontakt med Göran Nästorp, tel 070-517 86 86 eller mail: goran.nastorp@agria.se Du kan också teckna tilläggsförsäkringen genom ditt kontaktråd, men det ska i så fall göras skriftligen.