121106

Ny vägningslista

Nu är vägningslistan från dagens vägning publicerad.