121023

Ny vägningslista

Nu finns resultatet av dagens vägning i ny vägningslista.