Svensk Köttrasprövning bedriver individprövning av köttrastjurar samt deltar i utvecklingen av metodik för avelsvärdering av köttrasdjur.

Svensk Köttrasprövning ägs av Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB), VikingGenetics, Scan AB och Svenska Avelspoolen AB.

Bilder från Gunnarp
Peter, Martin & Linda Risberg som jobbar på stationen

 

Ny vägningslista publicerad [121204]
Kom ihåg anmälan till besöksdagen. [121129]
Ny vägningslista publicerad [121120]
Sen vägningslista 20 november [121119]
Avelsvärdena publicerade [121119]
Köttrasprövningen har ny ordförande [121116]
Ny vägningslista [121106]
Välkommen till Gunnarp 10:e december! [121106]
Ny vägningslista [121023]
Ny vägningslista [121009]
Ny vägningslista [120926]
Vägningslistan fördröjd [120925]
Startvägning Grupp 1 [120913]
Ingen vanlig vägningslista [120912]
Teckna tilläggsförsäkring [120912]
Välkomna till ny prövningsomgång! [120814]
DNA-typning [120709]
Veterinärintyg [120709]
Brev mm [120709]

Svensk Köttrasprövning AB 2003  Webmaster