SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 2011-05-16

Kontaktrådet

 


Per Mårtensson, ordf.

Simontorps Säteriväg 22-10

275 64 Blentarp

tel:0416/242 86,

mobil: 070/682 34 85

fax: 0416/242 86

e-post: simontorp@glocalnet.net

 

Sofia Persson, VD

Vita Fall

610 10 Ljusfallshammar

tel  0122/400 43

mobil: 070/205 06 61

e-post: sofia@vitafall.se

 

Svenska Angusföreningen

Benny Gustavsson

Hagen

513 90 Fristad

mobil: 0735/13 14 64

e-post: Ben-Hagen@hotmail.com

 

Svenska Blonde föreningen

Mikael Jonasson

Katslösa 213

274 62 Rydsgård

mobil: 0703/87 00 99

e-post:  m-jonazon@hotmail.com

 

 

 

 

 

Svenska Charolaisföreningen

Sven-Olof Hägg

Sonarps Gård

241 92 Eslöv

tel: 0413-541005

mobil: 070/541 00 58

fax: 0413/541360

e-post:

sven-olof@sonarpcharolais.se

 

Svenska Herefordföreningen

Einar Lysell

Bårarp

313 91 Oskarström

tel: 035/691 53

mobil: 070/571 50 97

e-post: einar.lysell@hereford.nu

 

Svenska Highland Cattle-föreningen

e-post: sekreterare@highland.nu

 

Svenska Limousinföreningen

Viktor Pålsson

Högseröd Klockaregården

240 33 Löberöd

Tel och fax 0415/800 40

mobil: 0705/86 07 05

e-post:

klockarelimousin@hotmail.com

 

 

 

 

 

Svenska Simmentalföreningen

Roger Mårtensson Befordringsgången 14
271 72 Köpingebro

tel  0411-10917

mobil: 0708-385032

e-post: roger.martensson@bollerup.se

 

Sven-Åke Lövgren, adjungerad

Skånesemin

Råby 2003

242 92 Hörby

tel: 0415/19511

mobil: 070/5289488

fax: 0415-19470

 

Peter Risberg

Ekeröd 5278
242 92 Hörby

mobil.:070/555 29 30

e-post: ekerodsr@swipnet.se

 

Linda Risberg

Gunnarp 4438

242 94 Hörby

mobil: 0733-24 39 50

fax 0415-33 02 30

e-post: linda.ris@telia.com

 

Martin Risberg

mobil: 0733-828 734

 

Individprövningsstationen
Gunnarp 4438

242 94 Hörby

 

 

 

 

Stationsveterinär

Carlos Kallay, adjungerad

Distriktsveterinärstationen

Estrids väg 3

291 65 Kristianstad            

Fax: 044/28 29 39

tel: 044/28 29 30

mobil:  070/519 00 03

e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se