SMS om vägningslista

Köttrasprövningen har en tjänst som går ut på att varje gång det kommer nya vägningslistor skickas SMS ut till de som är intresserade. Flera djurägare får redan detta SMS, men om du vill ha detta SMS kan du anmäla ditt intresse genom att skicka ett mail till anders.carlsson@svenskavel.com. Skriv ditt namn och det mobilnr du vill ha SMS:et till.