SUPERSTAR AV SNOGGE 
Charolais
F: LAVROV AV SIMONTORP
FF: 1214
FELIX AV GUDMUNDSLUND T110
FM: 827
F.UNIC AV SIMONTORP
M: 854
J.ULTRA AVGRÖNEKULLA
MF: DINO AV JÄTSBERG
MM: 586
D.ULTRA AV GRÖNEKULLA

Födelsedatum: 2021-03-18
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 457
Korr 365D-vikt: 758
T-tal: 114
P-tal: 125

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt148
365 d-vikt, direkt129
Tillväxt, total138