ELVIS AV AMALIENLUND  
Simmental
F: LUDDE AV STEGATORP T112
FF: 264
FJODOR AV DYBECK T112
FM: 371
LUKONA AV STEGATORP
M: 273
WALENZIA
MF: ULSTER AV ÅBUEN
MM: 200
WALENZIA AV FORSBY

Födelsedatum: 2021-02-08
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 394
Korr 365D-vikt: 669
T-tal: 100
P-tal: 93

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt128
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total116