DOMINATOR AV AMALIENLUND  
Simmental
F: SNEUMGAARD IMPERATOR PP
FF: 2677
MAJOR SKY
FM: 4436
SNEUMGÅRD CHRISTIANE P
M: 1533
LEE-STAR AV AMALIENLUND
MF: HUGIN AV ESERED T116
MM: 1084
LEE-STAR AV HÄLLINGE

Födelsedatum: 2020-12-21
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 376
Korr 365D-vikt: 697
T-tal: 110
P-tal: 120

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell94
200 d-vikt, direkt127
365 d-vikt, direkt125
Tillväxt, total127