DUBLIN AV AMALIENLUND 
Simmental
F: SNEUMGAARD IMPERATOR PP
FF: 2677
MAJOR SKY
FM: 4436
SNEUMGÅRD CHRISTIANE P
M: 1188
LOUISE AV ÅBUEN
MF: VAGNER AV STENHAMMAR T107
MM: 958
LOUISE AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2020-12-21
Korr födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 365
Korr 365D-vikt: 620
T-tal: 94
P-tal: 84

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell91
Födelsevikt, direkt88
200 d-vikt, maternell97
200 d-vikt, direkt120
365 d-vikt, direkt94
Tillväxt, total106