EGO AV MÅSEBO 
Simmental
F: COTTEN AV ÅBUEN
FF: 7286
VAGNER AV STENHAMMAR T107
FM: 841
ANEMONE AV ÅBUEN
M: 386
LYNDA AV MÅSEBO
MF: TESTO AV FLUNDRARP T104
MM: 362
LYNDA AV MÅSEBO

Födelsedatum: 2021-01-31
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 362
Korr 365D-vikt: 664
T-tal: 103
P-tal: 108

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt104
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total107