ELD AV MÅSEBO 
Simmental
F: COTTEN AV ÅBUEN
FF: 7286
VAGNER AV STENHAMMAR T107
FM: 841
ANEMONE AV ÅBUEN
M: 391
FLICKAN AV MÅSEBO
MF: HALLAS
MM: 1017
FLICKAN AV ABBERUD

Födelsedatum: 2021-01-11
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 403
Korr 365D-vikt: 726
T-tal: 109
P-tal: 123

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell90
Födelsevikt, direkt95
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt117
365 d-vikt, direkt122
Tillväxt, total120