ENOK AV PRÄSTKULLA 
Simmental
F: UNNE AV KVARNARNA T110
FF: 7464
SPOTIFY AV FALL T105
FM: 48
FABIOLA AV KVARNARNA
M: 969
SENTA AV ÅBUEN
MF: MERLOT AV SÖVDELJUNGA
MM: 807
SENTA AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2021-03-13
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 389
Korr 365D-vikt: 673
T-tal: 104
P-tal: 106

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell109
Födelsevikt, direkt94
200 d-vikt, maternell103
200 d-vikt, direkt108
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total108