SIXTEN AV KÄLLEGÅRDEN 
Limousin
F: ODIN AV STRÖMVIK T106
FF: 5452
JARVIS AV STRÖMVIK
FM: 468
JULIA AV STRÖMVIK
M: 247
L BELINDA AV KÄLLEGÅRDEN
MF: IMHOTEP AV LÅNGALT T103
MM: 238
J BELINDA AV KÄLLEGÅRDEN

Födelsedatum: 2021-02-01
Korr födelsevikt: 44
Korr 200D-vikt: 369
Korr 365D-vikt: 636
T-tal: 104
P-tal: 104

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell106
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell118
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt125
Tillväxt, total115