EXELLENT AV FLUNDRARP  
Simmental
F: PRIMUS PP
FF: 5107
BW POKER
FM: 4032
LARISSA
M: 417
RÖSI U AV FLUNDRARP
MF: PESTO AV GAMLEGÅRDEN
MM: 378
P RÖSI AV FLUNDRARP

Födelsedatum: 2021-02-05
Korr födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 415
Korr 365D-vikt: 701
T-tal: 105
P-tal: 109

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell96
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt97
Tillväxt, total104