SLUG AV JÄRNEBERG 
Blonde d´Aquitaine
F: OSCAR AV JÄRNEBERG
FF: 1230
FAUST
FM: 324
I CAMEO AV JÄRNEBERG
M: 371
L ULLA-BELLA AV JÄRNEBERG
MF: HJULIUS AV JÄRNEBERG
MM: 231
ULLA-BELLA AV JÄRNEBERG

Födelsedatum: 2021-03-02
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 366
Korr 365D-vikt: 632
T-tal: 101
P-tal: 102

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt92
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total102