SCHMEICHEL AV JUBY KÄLLGÅRD 
Charolais
F: VB JACKSON AV ASKOME T111
FF: 1725
EISENHOWER AV SONARP T108
FM: 507
F.ETASOEUR AV ASKOME
M: 2481
I.EPICE AV NÄSSJA
MF: EMPIRE AV STRÖMSNÄS T105
MM: 2427
F.EPICE ET AV NÄSSJA

Födelsedatum: 2021-01-07
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 358
Korr 365D-vikt: 608
T-tal: 93
P-tal: 100

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell83
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt119
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total120