ELDON AV MANNARP 
Simmental
F: SNEUMGAARD IMPERATOR PP
FF: 2677
MAJOR SKY
FM: 4436
SNEUMGÅRD CHRISTIANE P
M: 559
MISS DYNA AV MANNARP
MF: LUDDE AV STEGATORP T112
MM: 397
MISS DYNA

Födelsedatum: 2021-02-19
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 447
Korr 365D-vikt: 729
T-tal: 105
P-tal: 103

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell85
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell93
200 d-vikt, direkt134
365 d-vikt, direkt105
Tillväxt, total118