ENOC AV BOLLERUP 
Simmental
F: CARL SIVERT AV DAVIDSTA T110
FF: 573
CONRADS VIVALDI
FM: 946
RÖSI AV DAVIDSTA
M: 637
REBECKA AV BOLLERUP
MF: LYKKE ICEMAN P
MM: 578
REBECKA AV BOLLERUP

Födelsedatum: 2021-02-17
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 392
Korr 365D-vikt: 717
T-tal: 112
P-tal: 127

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell94
Födelsevikt, direkt94
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt127
365 d-vikt, direkt124
Tillväxt, total126