CANYON AV FRISKATORPET 
Angus
F: YMMER AV FRISKATORPET
FF: 1355
VERMONT BT EQUATOR C225
FM: 72
FRISKATORPET ERINDA
M: 192
FRISKATORPET ELBA
MF: STING AV NYNÄS T112
MM: 6
FRISKATORPET ELBA

Födelsedatum: 2021-03-30
Korr födelsevikt: 43
Korr 200D-vikt: 366
Korr 365D-vikt: 592
T-tal: 106
P-tal: 106

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell103
Födelsevikt, direkt111
200 d-vikt, maternell116
200 d-vikt, direkt104
365 d-vikt, direkt110
Tillväxt, total107