COLORADO AV FRISKATORPET 
Angus
F: YMMER AV FRISKATORPET
FF: 1355
VERMONT BT EQUATOR C225
FM: 72
FRISKATORPET ERINDA
M: 20
FRISKATORPET BASIN BELLE
MF: HF EL TIGRE 28U
MM: 5661
FRISKATORPET BASIN BELLE

Födelsedatum: 2021-03-24
Korr födelsevikt: 37
Korr 200D-vikt: 312
Korr 365D-vikt: 595
T-tal: 108
P-tal: 111

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell95
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt103
365 d-vikt, direkt119
Tillväxt, total111