CESIUS AV FRISKATORPET 
Angus
F: THE ANSWER SJÖVÅNGEN
FF: 35
SAV FINAL ANSWER 0035
FM: 19
MCRAE´S BRIDGET 19F
M: 257
FRISKATORPET ERYTREA
MF: OBELIX AV RYA T106
MM: 3474
FRISKATORPET ERYTREA

Födelsedatum: 2021-03-17
Korr födelsevikt: 41
Korr 200D-vikt: 335
Korr 365D-vikt: 557
T-tal: 99
P-tal: 94

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt85
365 d-vikt, direkt99
Tillväxt, total92