RIGOLETTO AV FÄRGSHULT  
Charolais
F: NEYMAR AV SIMONTORP T107
FF: 7480
JUVEL AV VITA FALL T109
FM: 962
H.KARLA AV SIMONTORP
M: 226
N.DUNETTE AV FÄRGSHULT
MF: IPHONE AV SIMONTORP
MM: 120
F.DUNETTE AV FÄRGSHULT

Födelsedatum: 2020-12-27
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 389
Korr 365D-vikt: 
T-tal: 
P-tal: 0

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell96
Födelsevikt, direkt103
200 d-vikt, maternell117
200 d-vikt, direkt124
365 d-vikt, direkt109
Tillväxt, total116