ROMARIO AV FÄRGSHULT 
Charolais
F: NEYMAR AV SIMONTORP T107
FF: 7480
JUVEL AV VITA FALL T109
FM: 962
H.KARLA AV SIMONTORP
M: 213
M.TIMELESS AV FÄRGSHULT
MF: IGLOO AV SIMONTORP
MM: 104
D.TIMELESS AV FÄRGSHULT

Födelsedatum: 2020-12-26
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 381
Korr 365D-vikt: 660
T-tal: 104
P-tal: 112

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt128
365 d-vikt, direkt122
Tillväxt, total125