CROSSFIRE AV ELGHAMMAR 
Angus
F: AZTEK AV YXSKAFTKÄLEN
FF: 874
YARO JOE AV YXSKAFTKÄLEN
FM: 262
BAMBINA AV YXSKAFTKÄLEN
M: 48
OFELIA AV ELGHAMMAR
MF: VÄXEL AV DAVIDSTORP
MM: 850
OFELIA AV KJULABY

Födelsedatum: 2021-02-24
Korr födelsevikt: 37
Korr 200D-vikt: 312
Korr 365D-vikt: 525
T-tal: 96
P-tal: 98

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell100
200 d-vikt, direkt117
365 d-vikt, direkt101
Tillväxt, total109