HERKULES AV ONSLUNDA 
Hereford
F: ERIK AV KVARNDAMMEN T111
FF: 1687
MOESKAER CROSSFIRE 1474
FM: 83
FORTUNATE AV KVARNDAMMEN
M: 1126
STENLUNDA MARVEL
MF: CB 57U CAN DOO 102Y
MM: 2255
REMITALL-WEST MARVEL -ET 76Y

Födelsedatum: 2021-03-22
Korr födelsevikt: 39
Korr 200D-vikt: 348
Korr 365D-vikt: 574
T-tal: 107
P-tal: 106

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt75
200 d-vikt, maternell101
200 d-vikt, direkt121
365 d-vikt, direkt111
Tillväxt, total116