SIMBA AV BACKGÅRDEN 
Charolais
F: OPUS AV VITA FALL T108
FF: 1708
VB EASTWOOD AV SANDBY T108
FM: 1408
M.DIDINE AV VITA FALL
M: 648
I.DATTE AV BACKGÅRDEN
MF: CARIBOO AV SIMONTORP ET
MM: 539
F.DATTE AV BACKGÅRDEN

Födelsedatum: 2021-02-04
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 364
Korr 365D-vikt: 676
T-tal: 107
P-tal: 114

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell87
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt124
365 d-vikt, direkt114
Tillväxt, total118