EVERTAR AV ÅBUEN 
Simmental
F: CENTER AV SANDA SKATTMANSÖ T111
FF: 1976
GULLI AV STUSTAD P
FM: 1319
VEGA AV MESATTEBO
M: 785
KUNDA AV ÅBUEN
MF: OSSI AV MALTESTORP T106
MM: 306
KUNDA

Födelsedatum: 2021-03-20
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 416
Korr 365D-vikt: 687
T-tal: 103
P-tal: 102

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell99
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell112
200 d-vikt, direkt138
365 d-vikt, direkt103
Tillväxt, total119