EARP AV ÅBUEN 
Simmental
F: CENTER AV SANDA SKATTMANSÖ T111
FF: 1976
GULLI AV STUSTAD P
FM: 1319
VEGA AV MESATTEBO
M: 977
SENTA AV ÅBUEN
MF: SAUTERNES AV SÖVDELJUNGA
MM: 853
SENTA AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2021-03-03
Korr födelsevikt: 46
Korr 200D-vikt: 370
Korr 365D-vikt: 642
T-tal: 99
P-tal: 93

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt122
365 d-vikt, direkt111
Tillväxt, total117