EURO AV ÅBUEN 
Simmental
F: UNNE AV KVARNARNA T110
FF: 7464
SPOTIFY AV FALL T105
FM: 48
FABIOLA AV KVARNARNA
M: 1228
SENTA AV ÅBUEN
MF: SNOBBEN AV GYLLEBO T111
MM: 977
SENTA AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2021-01-16
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 387
Korr 365D-vikt: 716
T-tal: 108
P-tal: 117

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell104
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt125
365 d-vikt, direkt124
Tillväxt, total125