SITTING BULL AV SIMONTORP  
Charolais
F: NARZINHO AV SIMONTORP
FF: 2747
GLANZ AV SIMONTORP ET
FM: 1139
L.KARLA AV SIMONTORP
M: 1306
P.LADY MONTE AV SIMONTORP
MF: NATURB ETE AV SIMONTORP ET
MM: 1205
N.LADY MONTE AV SIMONTORP

Födelsedatum: 2021-02-05
Korr födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 369
Korr 365D-vikt: 634
T-tal: 102
P-tal: 106

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell109
Födelsevikt, direkt96
200 d-vikt, maternell124
200 d-vikt, direkt132
365 d-vikt, direkt104
Tillväxt, total117