STAR-FIGHTER AV EKERÖD 
Charolais
F: NOTORIUS B,I,G AV SONARP T107
FF: 727
WINN MANS SKAGSS 663X
FM: 686
D.GERBE AV SONARP
M: 1196
H.SHIMMER AV EKERÖD
MF: VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS ET
MM: 906
D.SHIMMER AV EKERÖD

Födelsedatum: 2021-03-10
Korr födelsevikt: 52
Korr 200D-vikt: 344
Korr 365D-vikt: 650
T-tal: 104
P-tal: 100

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell98
Födelsevikt, direkt99
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt117
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total111