SENATOR AV EKERÖD 
Charolais
F: NOTORIUS B,I,G AV SONARP T107
FF: 727
WINN MANS SKAGSS 663X
FM: 686
D.GERBE AV SONARP
M: 1276
I.EPINGLE AV EKERÖD
MF: VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS ET
MM: 669
B.EPINGLE AV EKERÖD

Födelsedatum: 2021-02-18
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 331
Korr 365D-vikt: 593
T-tal: 96
P-tal: 0

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell97
Födelsevikt, direkt93
200 d-vikt, maternell104
200 d-vikt, direkt111
365 d-vikt, direkt95
Tillväxt, total102