SUNFOREST EFFEKTIV AV ÖVRABO  
Simmental
F: VALENTINO PP AV MARSAGÅRD T102
FF: 661
VINGEGAARD CRASSUS P
FM: 158
AGNES AV MARSAGÅRD
M: 1010
LADY AV ÅBUEN
MF: SAUTERNES AV SÖVDELJUNGA
MM: 716
LADY AV ÅBUEN

Födelsedatum: 2021-03-22
Korr födelsevikt: 50
Korr 200D-vikt: 359
Korr 365D-vikt: 604
T-tal: 94
P-tal: 0

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell90
Födelsevikt, direkt107
200 d-vikt, maternell105
200 d-vikt, direkt110
365 d-vikt, direkt114
Tillväxt, total113