EVEREST FS AV KATSLÖSA  
Simmental
F: CEASAR AV ÅBUEN T107
FF: 7286
VAGNER AV STENHAMMAR T107
FM: 840
LUTZI AV ÅBUEN
M: 1424
MIRTA FS AV KATSLÖSA
MF: RONALDO FS AV KATSLÖSA T106
MM: 1234
MIRTA FS AV KATSLÖSA

Födelsedatum: 2021-02-03
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 383
Korr 365D-vikt: 663
T-tal: 98
P-tal: 95

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell95
Födelsevikt, direkt101
200 d-vikt, maternell109
200 d-vikt, direkt113
365 d-vikt, direkt108
Tillväxt, total111