JUPITER AV EKASTIGA 
Hereford
F: SUNE AV TROEDSBERGA T107
FF: 342
OSKAR AV KÄLLMOSSEN T106
FM: 346
FLORA AV TROEDSBERGA
M: 402
HONEYSUCKLE AV EKASTIGA
MF: JANNE AV SVARTSJÖ T109
MM: 372
HONEYSUCKLE AV EKASTIGA

Födelsedatum: 2021-03-10
Korr födelsevikt: 42
Korr 200D-vikt: 310
Korr 365D-vikt: 539
T-tal: 103
P-tal: 105

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell116
Födelsevikt, direkt87
200 d-vikt, maternell114
200 d-vikt, direkt96
365 d-vikt, direkt93
Tillväxt, total94