SUNFOREST EZZET AV ÖVRABO  
Simmental
F: LUDDE AV STEGATORP T112
FF: 264
FJODOR AV DYBECK T112
FM: 371
LUKONA AV STEGATORP
M: 532
CONRADS JOLANDA
MF: NEVILLE AV MARSAGÅRD T107
MM: 222
JOLANDA AV SKÖTTNING

Födelsedatum: 2021-02-14
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 399
Korr 365D-vikt: 697
T-tal: 104
P-tal: 101

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell92
Födelsevikt, direkt102
200 d-vikt, maternell113
200 d-vikt, direkt119
365 d-vikt, direkt120
Tillväxt, total120