SINATRA AV TRANBERGA 
Charolais
F: VB LYNCH AV SONARP T107
FF: 1316
VB GUSTAV AV SKALLTORP T112
FM: 877
H.DEESSE AV SONARP
M: 643
O.MONA AV TRANBERGA
MF: VB JACKSON AV ASKOME T111
MM: 352
C.MONA AV TRANBERGA

Födelsedatum: 2021-01-29
Korr födelsevikt: 48
Korr 200D-vikt: 362
Korr 365D-vikt: 673
T-tal: 109
P-tal: 118

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell102
Födelsevikt, direkt97
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt112
365 d-vikt, direkt126
Tillväxt, total120