RED CARISMA AV MELLBY 
Angus
F: RED YOUNG ET AV MELLBY
FF: 1086
RED VGW GAME PLAN 816
FM: 3539
RED BRYLOR LASSIE 8 P
M: 795
KIRSTEN AV DAVIDSTORP
MF: RED ILO AV DAVIDSTORP
MM: 710
KIRSTEN AV DAVIDSTORP

Födelsedatum: 2021-03-02
Korr födelsevikt: 37
Korr 200D-vikt: 327
Korr 365D-vikt: 551
T-tal: 99
P-tal: 97

Informationsblad
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell93
Födelsevikt, direkt104
200 d-vikt, maternell107
200 d-vikt, direkt114
365 d-vikt, direkt94
Tillväxt, total104