SIXTEN AV ALSLÖF 
Limousin
F: EREBOS
FF: 9212
URVILLE
FM: 3159
VANINA
M: 711
MF: MR BEAN AV ONSLUNDA T105
MM: 572
J EURE AV ALSLÖF

Födelsedatum: 2021-01-23
Korr födelsevikt: 45
Korr 200D-vikt: 297
Korr 365D-vikt: 574
T-tal: 104
P-tal: 103

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell101
Födelsevikt, direkt100
200 d-vikt, maternell102
200 d-vikt, direkt114
365 d-vikt, direkt110
Tillväxt, total112