SAFIR AV MELLBY 
Charolais
F: OKTAN AV NYNÄS T111
FF: 905
LIVERPOOL AV BENESTAD T107
FM: 8478
H.URGENT AV NYNÄS
M: 468
N.MISS AV MELLBY
MF: IKEA P
MM: 274
F.MISS AV MELLBY

Födelsedatum: 2021-03-08
Korr födelsevikt: 51
Korr 200D-vikt: 359
Korr 365D-vikt: 628
T-tal: 99
P-tal: 105

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell105
Födelsevikt, direkt106
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt145
365 d-vikt, direkt107
Tillväxt, total124