KARLSSONS BOSTON 
Hereford
F: WIRRUNA MATTY M288
FF: 2614
ALLENDALE ANZAC E114
FM: 4386
WIRRUNA CIRCLE H13
M: 106
DAFFODIL AV HORMESHULT
MF: IAN AV LYCKA
MM: 640
DAFFODIL AV SVANAHOLM

Födelsedatum: 2021-01-13
Korr födelsevikt: 40
Korr 200D-vikt: 352
Korr 365D-vikt: 604
T-tal: 103
P-tal: 106

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell110
Födelsevikt, direkt77
200 d-vikt, maternell111
200 d-vikt, direkt121
365 d-vikt, direkt117
Tillväxt, total119