EMILIO AV TYENSLUND 
Simmental
F: VITAL AV BRÄKNERYD
FF: 492
HALLAS
FM: 60
FIFI AV BRÄKNERYD
M: 82
KRONI AV TYENSLUND
MF: REGO AV KNOPPARP T105
MM: 73
KRONI AV TYENSLUND

Födelsedatum: 2021-03-20
Korr födelsevikt: 47
Korr 200D-vikt: 375
Korr 365D-vikt: 689
T-tal: 107
P-tal: 114

Informationsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell95
Födelsevikt, direkt98
200 d-vikt, maternell108
200 d-vikt, direkt99
365 d-vikt, direkt106
Tillväxt, total103