STARKE AV VALLSTORP 
Blonde d´Aquitaine
F: GAELIC
FF: 1549
VELOURS
FM: 2980
CAMOMILLE
M: 1136
HEDVIG AV TRÄDA
MF: ICEMAN AV KATSLÖSA T106
MM: 619
HEDVIG AV TRÄDA

Födelsedatum: 2021-02-19
Korr födelsevikt: 49
Korr 200D-vikt: 324
Korr 365D-vikt: 612
T-tal: 106
P-tal: 110

Auktionsblad

Film
 
Avelsvärden
Födelsevikt, maternell88
Födelsevikt, direkt114
200 d-vikt, maternell113
200 d-vikt, direkt102
365 d-vikt, direkt115
Tillväxt, total109